שם הלקוח:
{{ astromap.name }}
תאריך לידה:{{ astromap.DD }}/{{ astromap.MM }}/{{ astromap.YY }} {{ astromap.HR }}:{{ astromap.MN.pad(2) }}
זכר / נקבה:{{ (astromap.gender==-1)?'נקבה':'זכר' }}
מפה בסיסית (Natal Chart)
שנה חודש יום שעה
קריירה בית ההורים עצמי דרך פעולה בחיים
{{ astromap.hdmy.year[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.year[0].yy }} {{ astromap.hdmy.month[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.month[0].yy }} {{ astromap.hdmy.day[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.day[0].yy }} {{ astromap.hdmy.hour[0].hebname }} {{ astromap.hdmy.hour[0].yy }}
{{ astromap.hdmy.year[1].hebname }}
{{ astromap.hdmy.month[1].hebname }}
{{ astromap.hdmy.day[1].hebname }}
{{ astromap.hdmy.hour[1].hebname }}
עצמי {{ astromap.selfElement.hebname }}{{ astromap.selfElement.yy }}
{{star.title}} {{astromap.animal_map[astromap.selfElement[star.id][0]].hebname}} ו{{astromap.animal_map[astromap.selfElement[star.id][1]].hebname}} {{ astromap.animal_map[astromap.selfElement[star.id]].hebname }} {{ astromap.animal_map[astromap.romance_star_for_animal[astromap.selfAnimal.id]].hebname }}
עמודות מזל (Luck pillars)
{{pillar_age(pillar)}}
{{pillar_element(pillar).hebname}} {{pillar_element(pillar).yy}}
{{pillar_animal(pillar).hebname}}
מינג גואה
כוכב המזל
{{astromap.qua.number}}
{{astromap.qua.direction.hebname}}
כיוונים תומכיםכיוונים מחלישים
{{astromap.qua.g_dir[d].hebname}} {{astromap.qua.b_dir[d].hebname}}
חמשת האלמנטים (5 elements)
<ֱ--path d="M 50,0 M 2,35 M 21,90 M 79,90 M 98,35 Z" stroke="orange" fill="transparent" stroke-width="1" /--> אש {{astromap.el5.fire.v}} אדמה {{astromap.el5.earth.v}} מתכת {{astromap.el5.metal.v}} מים {{astromap.el5.water.v}} עץ {{astromap.el5.wood.v}}
{{effects1(element)}} {{effects2(element)}} {{astromap.el5[element].abs_pct}}%
*הערכים בתרשים ובגרף עשויים להשתנות בהינתן שעת לידה מדוייקת