כללי

אתר אביטל לוביא כהן אתר הבית ("האתר") מופעל ע"י אביטל לוביא כהן ("בעלת ומנהלת האתר"), בכתובת אינטרנט www.avitalfengshui.com  ומטרתו לספק מידע חוויתי ומעשיר ולאפשר רכישת מוצרים ושירותים של בעלת האתר ("המוצר"). הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין הנהלת האתר. אמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים והשירותים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות. כותרות המוצרים, השירותים והמידע מובאים לשם נוחות והתמצאות הלקוח ולא ישמשו בפרשנות התקנון. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת. השימוש במחשבון האסטרולוגי הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד להלן הפירוט וההגבלות לשימוש במחשבון

כל הזכויות שמורות לאביטל לוביא כהן

הנתונים המפורסמים במפה ואופן עריכתם הינם בבעלותם הבלעדית של אביטל לוביא כהן ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או תוכן הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של אביטל כהן להביא ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין, אך מבלי להביא לאחריות של אביטל כהן להביא לדבר כאמור לעיל. יובהר, כי זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים במפה. 

המפה מציגה את השיטה בה אני עובדת, שיטת הכמויות ואת האופן הייחודי שבו אני מנתחת מפות. האופן הייחודי נובע מכך שבמהלך השנים גיליתי דפוסים מעניינים בתאריך הלידה אשר חוזרים על עצמם, שוב ושוב שלא למדתי בשיטות השונות, ובחרתי להציג אותם כאן.

חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במידע ובחומר המוגן כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או שמה הטוב של אביטל לוביא כהן ו/או האתר ו/או בשמו הטוב של כל גורם ו/או אדם ו/או משתמש ו/או גוף אחר.

חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב, לייצור עבודות נגזרות או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אביטל לוביא כהן.

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר. הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

רכישת מוצר/שרות באתר

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים ושירותים באמצעות האינטרנט. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר/ שרות הינו המחיר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

 

 

מדיניות החזרות וביטולים

החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר ביצוע ההזמנה ובתנאי שלא השתמש במוצר/בשרות. למעט מוצרים דיגיטליים, בהם לא יתאפשר החזר כספי מכל סוג שהוא. התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר/השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה. לפירוט המלא לחצו כאן

ביטול מצד הנהלת האתר

הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר/ המחשבון האסטרולוגי, כולו או חלקו. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר ללקוח, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים /השירותים, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

מדיניות אספקה

האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת המייל של הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה. הנהלת האתר לא תהא אחראית לאי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

מדיניות פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה למחשבון האסטרולוגי או למסירת כתובת מייל בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של בעלת האתר, צרו קשר עם נציג האתר באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר. הנהלת האתר לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים. הנהלת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושו הבלעדי של בעלת האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהמחשבון האסטרולוגי, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בעלת האתר.

אחריות

הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים לגורם שלישי שמעורב בעסקה. ו/או מידע באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצרים או השירותים, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל avitalfengshui@gmail.com

מספר טלפון: 0523302384