סדנת פנג שואי לעסקים

בקרוב סדנת פנג שואי לעסקים של 4 מפגשים

2 מפגשים פרונטליים

2 מפגשי סטאז ליישום הטכניקות

הסדנה מיועדת לסטודנטים ולאנשי מקצוע בלבד

פרטים בקרוב..